Profilaktyka

Oferujemy badania profilaktyczne:

  • świadczone dla firm
  • dla wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem kierowc��w.

elektroencefalografia