Badania profilaktyczne dla firm

Wykonujemy badania profilaktyczne dla firm, w tym wszystkich grup zawodowych z wyjątkiem kierowców. Przeprowadzenie badań pracowniczych wstępnych, kontrolnych bądź okresowych jest obowiązkiem pracodawcy. Zakres badań, w tym konieczność wykonania badań neurologicznych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. (Dz.U. 1996 nr 69 poz 332).

Badanie neurologiczne dla pracowników

Zapraszamy pracowników, którzy ze względu na narażenia występujące na stanowisku pracy, zobowiązani są do okresowego powtarzania badań neurologicznych. Współpracujemy również z firmami. Podczas wizyty pracownik poddawany jest badaniom mającym na celu sprawdzenie prawidłowego działania odruchów fizjologicznych. W przypadku zauważenia zaburzeń, pacjent kierowany jest na badanie EEG, do wykonania którego posiadamy w naszym gabinecie specjalistyczny sprzęt.

elektroencefalografia