Zawroty głowy

Zawroty głowy są dolegliwością, która może mieć wiele przyczyn. Najczęściej spowodowane są schorzeniami ucha wewnętrznego, ale też niskim ciśnieniem krwi i niepożądanym działaniem leków. Mogą mieć również podłoże psychiatryczno-psychologiczne bądź neurologiczne. W zależności od części błędnika, której praca jest zaburzona, wyróżnia się zawroty głowy pochodzenia centralnego i zawroty głowy pochodzenia obwodowego.

Zawroty głowy pochodzenia centralnego, którym towarzyszy chwianie się, mroczki przed oczami, niepewny chód, zaburzenia świadomości czy utraty przytomności mogą być związane ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak np. stwardnienie rozsiane, zapalenie mózgu czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Zawroty głowy pochodzenia obwodowego zazwyczaj związane są z chorobami ucha wewnętrznego, zapaleniem neuronu przedsionkowego, chorobą Meniere’a. Mogą im towarzyszyć takie objawy, jak np. zaburzenie ostrości widzenia, szum w uszach czy porażenie nerwu twarzowego.

Jeśli zawroty głowy niekorzystnie wpływają na codzienne funkcjonowanie lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy udać się do lekarza.

 

Diagnostyka i leczenie zawrotów głowy

Bardzo ważny w diagnostyce zawrotów głowy jest wywiad lekarski. Podczas wywiadu pacjent pytany jest o częstotliwość zawrotów, intensywność i czas trwania, a także o przebyte choroby i przyjmowane leki. Wywiad często pozwala określić czy zawroty głowy są pochodzenia obwodowego, czy centralnego. Dokładniejsza diagnostyka wymaga przeprowadzenia specjalistycznych testów.

Leczenie zawrotów uzależnione jest przede wszystkim od ich przyczyny. W naszym gabinecie neurologicznym wykonujemy badania profilaktyczne pacjentów z niepokojącymi objawami zawrotów głowy. W przypadku konieczności wykonania dokładnej diagnostyki kierujemy na specjalistyczne badania.