Epilepsja Płock

Zdiagnozowana padaczka Płock pozwala Pacjentom zrozumieć jej podłoże oraz nauczyć się z nią żyć. Na konsultacji nasi neurolodzy przeprowadzą dokładny wywiad, skierują na specjalistyczne badania oraz wykonają bioelektryczną czynność mózgu, czyli tzw. badanie EEG. Celem diagnozy jest sprawdzenie czy komórki kory mózgowej pracują prawidłowo, a jeśli nie – w jakim stopniu cechują się nadmierną aktywnością. To właśnie ona wpływa na ataki padaczki, czyli gwałtowne wyładowania bioelektryczne w komórkach. Podpowiemy, jak radzić sobie w chwili nagłego ataku oraz jak mogą pomóc najbliżsi Pacjenta.

Opieka nad chorymi z epilepsją

Prowadzimy stałą opiekę nad chorymi na epilepsję, systematycznie monitorując stan zaawansowania choroby, a także kontrolując pracę układu nerwowego. Na każdej wizycie dokładnie wypytujemy o ewentualne przebyte ataki, a także towarzyszące im objawy. Po zdiagnozowaniu choroby klasyfikujemy padaczkę ze względu na rodzaje napadów, a także ich przyczyny, okoliczności i towarzyszące odczucia czy zachowania. Epilepsji często towarzyszą zaburzenia neuropsychiatryczne, które leczymy wraz z terapeutami.

Epilepsję dzielimy przede wszystkim ze względu na zlokalizowanie źródła padaczki. Rozróżniamy napad ogniskowy objawiający się m.in. stanami zamroczenia w trakcie połykania, wszelkimi znieruchomieniami czy rzekomo celowymi czynnościami, a także napad rozproszony, inaczej uogólniony – cechuje się m.in. nagłą utratą świadomości, krótkimi zrywami mięśni, utratą napięcia mięśniowego powodującego upadek, a także omdleniem. Pierwszy z nich związany jest z wyładowaniami obejmującymi jedną część półkuli mózgu, a drugi – obu.

Leczenie padaczki

Zajmujemy się leczeniem padaczki, które w głównej mierze bazuje na długotrwałym i co najistotniejsze – systematycznym przyjmowaniu leków przeciwpadaczkowych. Monitorujemy stan Pacjentów i nie przerywamy leczenie przedwcześnie. Stawiamy na pełną współpracę i rozsądne podejście do choroby. Długość leczenia epilepsji jest uzależniona zarówno od stadium choroby, jej przyczyny, jak i stopnia nasilenia. Zazwyczaj trwa od kilku, do nawet kilkunastu lat. W niektórych przypadkach przyjmowanie leków może być konieczne przez całe życie.