Udar mózgu

Udar mózgu jest poważną chorobą mózgowo-naczyniową, związaną z zaburzeniami przepływu krwi przez organizm. Najczęściej występującym rodzajem udaru mózgu jest udar niedokrwienny, polegający na niedokrwieniu pewnego obszaru mózgu na skutek zwężenia lub zamknięcia światła naczynia, które doprowadza krew do mózgu. Efektem niedokrwienia jest niedotlenienie komórek mózgowych, które obumierają. Udary niedokrwienne stanowią aż 85% wszystkich udarów mózgu.

Drugim co do częstotliwości występowania typem udaru mózgu, jest wylew. Udar tego rodzaju polega na gwałtownym wylewie krwi do mózgu, co zwiększa ciśnienie wewnątrz czaszki i powoduje uszkodzenie tkanki nerwowej. Wylewy stanowią ok. 10-20% wszystkich udarów mózgu.

 

Jakie są najczęstsze objawy udaru mózgu?

O udarze mózgu mogą świadczyć takie objawy, jak:

  • zaburzenia lub utraty przytomności,
  • zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów,
  • osłabienie mięśni twarzy,
  • niedowład kończyny lub kończyn,
  • nagły i bardzo silny ból głowy,
  • problemy z widzeniem,
  • trudności w mówieniu.

Objawów mogących wskazywać na udar mózgu nie należy lekceważyć, ponieważ komórki nerwowe mózgu zaczynają obumierać już po kilku minutach niedotlenienia. Jeśli wystąpi podejrzenie udaru, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, by jak chory jak najszybciej został hospitalizowany i znalazł się pod opieką lekarską.

 

Konsultacje neurologiczne po udarze mózgu i terapia poudarowa

Udar mózgu to bardzo poważna choroba, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Skutkiem udaru może być także niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia procesów poznawczych i emocjonalnych. Sposobem na zminimalizowanie skutków udaru jest rehabilitacja, która powinna rozpocząć się jak najwcześniej. Celem rehabilitacji jest odbudowanie w największym możliwym stopniu funkcji organizmu utraconych w wyniku udaru.

W naszym gabinecie neurologicznym wykonujemy badania profilaktyczne osób zagrożonych udarem mózgu oraz badania osób po udarach. Wykonujemy m.in. badanie elektroencefalograficzne umożliwiające ocenę stanu czynnościowego ośrodka układu nerwowego.