Konsultacje neurologiczne

Konsultacje neurologiczne prowadzimy dla pacjentów, u których już zdiagnozowano choroby i zaburzenia układu nerwowego, takie jak zaburzenia neuropsychiatryczne, Chorobę Parkinsona czy epilepsję, jak i dla tych, u których pojawiły się niepokojące objawy w postaci utraty przytomności, zaburzenia chodu czy zespoły bólowe kręgosłupa. Wśród naszych usług znajdują się również konsultacje w ramach kompleksowej diagnostyki zaburzeń psychicznych.

Przebieg konsultacji neurologicznych

W naszym gabinecie stosujemy tradycyjne i nowoczesne metody diagnostyki i leczenia. Na pierwszej wizycie przeprowadzimy szczegółowy wywiad z pacjentem, poprosimy również o dotychczas wykonywane wyniki badań (jeśli pacjent takie posiada) oraz wykonany podstawowe badania odruchów fizjologicznych, w tym odruchu kolanowego czy ramienno-promieniowego. Celem tych działań jest sprawdzenie, czy impuls nerwowy w sposób prawidłowy przebywa drogę od receptora do efektora prowadzącą przez rdzeń kręgowy. Konsultacje neurologiczne prowadzimy zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, u których zauważono zaburzenia mowy, snu lub podejrzewa się autyzm czy ADHD. Przeprowadzimy badania, które potwierdzą lub wykluczą podejrzenia oraz postawią trafną diagnozę umożliwiającą zaproponowanie odpowiedniego sposobu leczenia.

neurolog