Badania EEG

Badania EEG – specyfika, przebieg i wskazania

Badanie EEG (elektroencefalografia, elektroencefalogram) ma na celu ocenę zapisu bioelektrycznej aktywności mózgu, co jest pomocne w podczas diagnostyki wielu chorób układu nerwowego, takich jak m.in. epilepsja, udar mózgu, zaburzenia pamięci itd.

Na czym polega badanie EEG?

EEG to badanie elektrofizjologiczne wykonywane przy pomocy specjalnej aparatury – elektroencefalografu, którego zadaniem jest zapis zmian elektrycznych powstałych w komórkach mózgowych. W ludzkim mózgu nieustannie powstają fale elektryczne o różnej częstotliwości i amplitudach. Komórki mózgowe “komunikują się” ze sobą przy pomocy impulsów elektrycznych, które cechuje określone napięcie i natężenie. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości podczas badania EEG urządzenie jest w stanie wykryć zniekształcenia w przepływie prądu, np. opóźnienia, przyspieszenie itp.

Jak przebiega badanie EEG?

Przed badaniem EEG pacjent powinien odpowiednio się przygotować. Dwadzieścia cztery godziny wcześniej nie należy spożywać leków pobudzających czy hamujących układ nerwowy, alkoholu, napojów z kofeiną (m.in. kawa, mocna herbata, napoje typu cola czy napoje energetycznych). Na badanie należy zgłosić się z umytymi włosami, pozbawionymi jakichkolwiek środków do stylizacji (takich jak np. lakier czy żel do włosów). Pacjent powinien być wypoczęty i po lekkostrawnym posiłku.

Podczas badania EEG na głowę pacjenta zostaje założony specjalny czepek z elektrodami, które będą na bieżąco rejestrować wszelkie zmiany w mózgu. W miejscach stykania się elektrod ze skórą stosuje się niewielką ilość żelu lub pasty przewodzącej. Po nałożeniu czepka pacjent spoczywa na leżance lub łóżku i – co ważne – powinien pozostawać w tej samej pozycji przez cały czas trwania badania.

W kolejnej fazie badania stosowane są różne metody stymulujące, m.in. otwieranie i zamykanie oczu, wykonywanie głębokich oddechów, fotostymulację itp.

Badanie EEG trwa kilkadziesiąt minut (średnio ok. 40 min), jest całkowicie bezbolesne, zupełnie nieszkodliwe dla zdrowia i nieprzyczyniające się do żadnych późniejszych reakcji organizmu. Poddawane są mu nawet dzieci, w tym również niemowlaki i noworodki.

Wskazania do badania EEG

 • drgawki (gorączkowe, niedotlenienie, zaburzenia metaboliczne)
 • utrata przytomności
 • omdlenia
 • zaburzenia świadomości
 • diagnostyka padaczki (epilepsji)
 • ocena dynamiki zapisu EEG w trakcie leczenia padaczki i przy próbie odstawienia leków przeciwpadaczkowych
 • bóle głowy
 • migrena
 • zawroty głowy
 • udary mózgu (i ich następstwa)
 • urazy czaszkowo-mózgowe (i ich następstwa)
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci
 • opóźnienie mowy
 • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koncentracji uwagi, stany lękowe
 • zaburzenia funkcji poznawczych i procesów uczenia się (trudności szkolne)
 • kłopoty z pamięcią
 • zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, moczenie nocne, lęki, koszmary senne, bezdech senny)
 • profilaktyczne badania dla sportowców i kierowców
 • przed zastosowaniem treningów EEG Biofeedback