Choroby neurodegeneracyjne

Co zaliczamy do chorób neurodegeneracyjnych?

Choroby neurodegeneracyjne to grupa schorzeń, związanych z postępującymi uszkodzeniami komórek układu nerwowego. Są one groźne, ponieważ większość tych zmian jest trwałych i nieodwracalnych — neurony nie mają zdolności regeneracji czy wymiany. Jednocześnie stosowne leczenie jest w tym przypadku niezbędne, aby możliwie jak najwcześniej podjąć próby zahamowania zachodzących zmian i opóźnienia skutków rozwoju chorób.

Najczęstsze choroby neurodegeneracyjne

  • Choroba Parkinsona oraz zaburzenia związane z tą chorobą

Jest to schorzenie mózgu postępujące w wyniku zwyrodnienia i zaniku neuronów istoty czarnej śródmózgowia. Do objawów zaliczamy sztywność i drżenie mięśni oraz spowolnienie ruchów. Rozwój choroby Parkinsona prowadzi do narastającej niesprawności ruchowej. Z czasem chory może mieć coraz większe trudności w wykonywaniu codziennych czynności, jak np. spożywanie posiłków, pisanie czy nawet poruszanie się.

  • Choroba Alzheimera oraz inne rodzaje demencji

Otępienie starcze to jedna z coraz częściej spotykanych chorób u seniorów. Dotyczy zaburzeń funkcji poznawczych, które uniemożliwiają rozpoznawanie otoczenia i rzeczywistości. Proces ten jest stopniowy, jednak prowadzi do nieodwracalnej utraty komórek nerwowych mózgu i upośledzenia sprawności intelektualnej.

  • Stwardnienie rozsiane

 

Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, która wpływa na mózg i rdzeń kręgowy. Do początkowych objawów zaliczamy zaburzenia widzenia, będące efektem zmian, jakie zachodzą w nerwie wzrokowym. W późniejszej fazie dochodzi do dotkliwych skurczów mięśni i zawrotów głowy, przewlekłego osłabienia, bólu mięśni, problemów z pęcherzem moczowym, a także zaburzeń poznawczych.

  • Stwardnienie zanikowe boczne

To choroba neurodegeneracyjna, której przyczyną jest uszkodzenie centralnego lub obwodowego układu nerwowego. Rozwija się zwykle między 50. a 70. rokiem życia, częściej u mężczyzn. Do objawów zaliczamy m.in. osłabienie i drżenie mięśni, uczucie ciągłego zmęczenia, bolesne skurcze.

  • Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa

Jest to zespół problemów z koordynacją ruchową i utrzymaniem równowagi. Choroba rozwija się w wyniku zaniku komórek nerwowych. W praktyce jednak nie stanowi oddzielnej jednostki chorobowej, lecz jest objawem wskazującym na wiele schorzeń. Często współwystępują z nią inne zaburzenia, które z czasem mogą doprowadzić nawet do inwalidztwa.