konsultacje neurologiczne

Kiedy warto odbyć konsultację neurologiczną?

Neurolog to ekspert od układu nerwowego. Układ nerwowy wpływa na wszystkie funkcje naszego organizmu, dlatego też zakres dolegliwości, jakie mogą wymagać konsultacji neurologicznych, jest dość szeroki. Oczywiście nie wszystkie problemy wynikają z zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego, jednak aby to jednoznacznie stwierdzić, konieczna może być wizyta w gabinecie neurologicznym.

Ważnym obszarem pracy neurologa są różnorodne schorzenia i zaburzenia funkcjonowania mózgu. Bardzo wiele objawów ze strony układu nerwowego, np. całkowita utrata przytomności czy nagłe omamy i urojenia, wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Do szpitala w trybie pilnym należy udać się również w przypadku pacjentów z urazami głowy, które doprowadziły do utraty przytomności itp.

Istnieje również szereg dolegliwości, które nie wymagają pilnej interwencji neurologa, ale wizyta jest konieczna, aby ocenić stan zdrowia pacjenta. Należą do nich m.in. powtarzające się bóle głowy i twarzy, osłabienie mięśni, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci itd. I chociaż w tego typu przypadkach nie jest niezbędna natychmiastowa pomoc, to jednak nie należy z niej całkowicie rezygnować. Jeśli tylko istnieją ku temu przesłanki, należy skonsultować z neurologiem zaistniałe problemy, gdyż wiele schorzeń z tego zakresu może być bardzo groźnych dla naszego zdrowia, a nawet życia.

Jakie objawy mogą wymagać konsultacji neurologicznych?

Wiele dolegliwości może być spowodowanych przez pewne problemy natury neurologicznej. Jednocześnie zakres objawów neurologicznych jest bardzo szeroki. Nie wszystkie symptomy bywają łatwe do jednoznacznej diagnozy. Neurolog zajmuje się ich rozpoznawaniem i późniejszym leczeniem. Konsultacje neurologiczne mogą więc być wskazane w sytuacjach, gdy dochodzi do m.in.:

 • różnorodnych dolegliwości bólowych (często o niejasnej przyczynie),
 • kurczy i drżenia mięśni,
 • osłabienia siły mięśniowej,
 • zaburzeń czucia,
 • problemów z koordynacją ruchową,
 • zawrotów głowy, szumów usznych, zaburzeń równowagi,
 • problemów z pamięcią,
 • zaburzeń snu,
 • zaburzeń przytomności i omdleń,
 • nieprawidłowej pracy zwieraczy (np. problemy z oddawaniem moczu).

Jakie schorzenia leczy neurolog?

Przyczyny dolegliwości neurologicznych mogą być różne, dlatego pomoc lekarza specjalisty może być niezbędna w wielu okolicznościach, np. po przebytych urazach, infekcjach, zatruciach. Niejednokrotnie do symptomów neurologicznych dochodzi pod wpływem rozwijających się guzów.

Do najważniejszych chorób, w których specjalizuje się neurolog, zaliczamy m.in.:

 • choroba Parkinsona i choroba Alzheimera,
 • udar mózgu oraz stany po udarze mózgu,
 • guzy mózgu,
 • stany po m.in. zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniu mózgu, zapaleniu rdzenia,
 • stwardnienie rozsiane,
 • padaczka,
 • zwyrodnienie kręgosłupa,
 • pląsawica Huntingtona,
 • choroba Wilsona,
 • pląsawica Huntingtona,
 • rwa kulszowa,
 • nerwica,
 • migrena i inne bóle głowy itd.